Tâ menim gülyüzlü yârim azm-i seyran eyledi

Tâ menim gülyüzlü yârim azm-i seyran eyledi
Lâle tek hicri yarası bağrımı kan eyledi

Tâ’ki kıldı bir nazar ol dilrubâ yârim menim
Nice uşşak ehlini sermest ü hayran eyledi

Tâ ki dün gülzar içinde bir tebessüm kıldı yâr
Ağzı peşte goncanı gülşende handan eyledi

Dame saldı can kuşın sadpâre kıldı dilleri
Tâ kamer yüzinde ol zülfin perişan eyledi

Aferin ol dilrubâ-yı nazenin dildâre kim
Bu Hatayi’ye visalin lutf ü ihsan eyledi

Fâilâtün fâilâtûn fâilâtön fâilün

İlgili Diğer İçerikler

Be Sociable, Share!