Ah ü vaveyla kim ol gülruh peri yarim değil

Ah ü vaveyla kim ol gülruh peri yarim değil
Men ana yar oldım ol yar-i vefadarım değil

Men sana bir bendeyem ey yar-i dilhahım menim
Billah ikrarım-dürür bu sözler inkarım değil

Nasıh aydır dün mene terk eyle anın ışkını
Vah nidem kim ol menim hem raz-ı esrarım değil

Sevgilü yarin visali hoşdır amma n’eyleyem
Mihnet-i hicran güninde bir mededkarım değil

Dilber aydır ey Hatayî mihnetimden çekme el
Kim-dürür ışkımda ol zar ü dil-efkarım değil

Fâilâtûn fâilâtûn fâilâtûn fâilûn

İlgili Diğer İçerikler

Be Sociable, Share!