Riştedir cismim menim kirpiklerin suzen misal

Riştedir cismim menim kirpiklerin suzen misal
Yağlığın yanına dutar natüvan gönüm hayal

Gül gül oldı arızın şevkin görüben şem’i dil
Düşse zülfin aksi şol gül yağlığ üste dal dal

Dem be dem yağlığ arasında habibim kaşların
Sanasın kim görünür il gözine gökden hilal

Natüvan gönlim düşer yağlığ misal elden ele
Ta meğer lal-i lebinden tayyile bir can visal

Rahm kılgil yağlığın götür yüzinden ey sanem
Gussadan bulmış Hatayi hasta dil aşüfte hal

Fâilâtün fâilâtûn fâilâtûn fiilün

İlgili Diğer İçerikler

Be Sociable, Share!