Dilberâ gül görmedim gülşende ruhsârın kimi

Dilberâ gül görmedim gülşende ruhsârın kimi
Mihr ü m âh olmaz felek yüzinde ruhsârın kimi

Ger siyehdir dünyada leyi ile zulmat ü şebe
Olmaya bunlar siyah ol turra-i târın kimi

Ah ilen aldı menim gönlümnü menden duymadım
Sihr içinde görmedim ol çeşm-i mekkârın kimi

Sormuşam kand ile şeker lezzeti hoşdır veli
Ol dahi şirin değil lal-i şekerbârın kimi

Bu Hatayi hasteye niçün vefalar kılmadın
Yoh-dürür mihrin teki gönünde ikrarın kimi

Fâilâtün fâilâtün fâilâtün fâilün

İlgili Diğer İçerikler

Be Sociable, Share!