Cânâ cihanda olmaya meh rû senin kimi

Cânâ cihanda olmaya meh rû senin kimi
Meh-ru da dahi gelmeye nikû senin kimi

Kandır menim susuzluğum ey âb-ı lâl-i yâr
Girmez elüme dünyada bir su senin kimi

Ahsen cemali hüsnine kim bâğbân-ı hüsn
Gülşende görmedi büt-i gül-rû senin kimi

Ey zülf-i dost dünyededir hem oturma kim
Düşmez damağa anber-i hoş-bû senin kimi

Gitme Hatayi çeşmiden ey aks-i kadd-i yâr
Nemnâk yerde bitmeye kargu senin kimi

Mefûlü fâilâtü mefâilün fâilün

İlgili Diğer İçerikler

Be Sociable, Share!