Hiç senin tek görmedim bir dilber-i huri peri

Hiç senin tek görmedim bir dilber-i huri peri
Servi boylu lâle yüzlü goncaleb mahpeykeri

Tâ seni gördi gözim oldım özimden bî haber
Hande gördi gözlerim bilmen senin tek dilberi

Eşiğin rızvân özin huri cemâlindir peri
Ruhlerin cennet boyun tuba dudağın kevseri

Merhaba ey dilber-i Şirâz ü şûh-ı mülk-i
Çin Söyledi her kim seni gördüyse “Allah ekber”i

Aşıkı öldürdün ey can su kimi oldın revan
Hançeri gidersen ey hunhâre dilber hançeri

Ey Hatayi şol Huten Türki saçının şemasi
Nafe-i sahraya saldı belki müşk ü anberi

Fâilâtûn fâilâtûn fâilâtûn fâilün

İlgili Diğer İçerikler

Be Sociable, Share!