Sabah Oldu Kutlu Günler Doğuyor

Sabah oldu kutlu günler doğuyor
Hatâ ettim günâhımı bağışla
İhsân ettiğine nûrlar yağıyor
Hatâ ettim günâhımı bağışla

Yağan yağmur içün esen yel içün
Dergâhına varan doğru yol içün
Urum’daki Hacı Bektaş Velî içün
Hatâ ettim günâhımı bağışla

Seksen bin Urum Erenleri içün
Doksan bin Horasan Pîrleri içün
Hasan Hüseyin’in nûrları içün
Hatâ ettim günâhımı bağışla

Hüseyin Gazî’çün gerçek er içün
Nazar edüb yarattığın yer içün
Müşkilleri halleden rehber içün
Hatâ ettim günâhımı bağışla

Tâlib olamaz rehbersiz babasız
Harman mı savrulur yelsiz yabasız
Kul hatâsız olmaz hatâ tevbesiz
Hatâ ettim günâhımı bağışla

Eyyûb Peygamber’in gözü yaşıyçün
İnüb inüb deldiceği taş içün
Yusuf Peygamber’in aziz başıyçün
Hatâ ettim günâhımı bağışla

Mûsâ’ya verdiğin Tûr’un hakkiçün
Îsa’ya verdiğin sûrun hakkiçün
Ol şems ü kamerin nûrun hakkiçün
Hatâ ettim günâhımı bağışla

Cümle biten çiçeklerin hakkıçün
On iki Ma’sûm’i Pâk’in hakkiçün
Sen Ganî’sin senden gayrı kimsem yok
Hatâ ettim günâhımı bağışla

Hatâyî çağırır aman Enelhak
Münkir kullarından uzaksın uzak
Sen Ganî’sin gayrı kimsem yok
Hatâ ettim günâhımı bağışla

İlgili Diğer İçerikler

Be Sociable, Share!