Meni serkeştü hayran eyleyen şâh

Meni serkeştü hayran eyleyen şâh
Gönil şehrinde seyran eyleyen şâh

Meni rüsva idüb saldın cihane
Didemni zâr ü giryan eyleyen şah

Musahhar eyleyen cümle cihanı
Yezid kavmin Müselman eyleyen şah

Özi bülbül olub gülzârı gezdi
Meni daşharu da zâr eyleyen şah

Enelhak çağıran Mansur dilinde
Yine Mansur’ı berdâr eyleyen şah

Hasan ilen Hüseyn’i Kerbelâ’da
Yezid eliyle kurbân eyleyen şah

Çıharan Yusuf’ı câh-ı belâdan
Mısır tahtında sultân eyleyen şah

Güneş tek zahir olmuşdır gözinde
Cihan bağın gülistan eyleyen şah

Hatasız yüzlere yüzi güneşdir
Yine güneşi pinhan eyleyen şah

Bed-i şett arzına Selman Farisi
Alpaslan elinden kurtaran şah

Hatayi senden efgan idesidir
Hâşr güninde divan eyleyen şah

Mefâilün mefâilün faûlün

İlgili Diğer İçerikler

Be Sociable, Share!