Menem ki can ü dilden Hayderiyem

Menem ki can ü dilden Hayderiyem
Habib-i Zülcelafin çakeriyem

Gulam-ı hanedan-ı Ahmed’em hem
Ali’nin Kanber’inin Kanber’iyem

Hasen şehrinde mesken tutdı gönüm
Hüseynin hem kemine kemteriyem

Muhibbem aşıkem Zeynel İbad’a
Muhammed Bakır’ın hâk-i deriyem

Münezzeh mezhebinden her gürûhın
Mevali mezhebem hak Caferiyern

İmam Kazım Ali Musi Rıza’nın
Muhibbiyem adusından beriyem

Taki tacım Naki’dir nur-ı aynım
Meded ey hak-i payi Askeriyem

Muhammed Mehdi-i sahib zamanın
Muti’im emrine ferman beriyem

Tahallüs Caferi kıldım anınçün
Havariç gözlerinin hançeriyem

Havar’ıç hanedanın düşmenidir
Zaruretden diyer ki Hayderi’yem

Hüseyniyem Yezide la’netim var
Ezelden men duçar-ı Hayberiyem

Ne üçü severim ne hod yarısın
Ezelden Caferiyem Caferiyem

Hatayi’yem bugün meydan içinde
Bihamdüllah ki şahın leşkerıyem

Mefillûn metâilûn taûlûn

İlgili Diğer İçerikler

Be Sociable, Share!