Şol mübarek zatına işim senadır ya Nebi

Şol mübarek zatına işim senadır ya Nebi
Asılıg bimarına adın şifadır ya Nebi

Ayağın toprağının kadrin ne bilsün her kişi
Künfekân ol toprağa kemter bahadır ya Nebi

Ol makamın kim felek yetmez sukfu-ı na’lına
Ayağın altında ol bir hâk-i pâdır ya Nebi

Kaldı sadrü’l münteha geçdin felekden ta zemin
Kim yeter bu kadr-i Hakk’a müntehadır ya Nebi

Ey güneş yüzlü seni her kimse ki Hak bilmedi
Ta’nla mahşerde anın yüzi karadır ya Nebi

Çün senin hoşluğına yaratdı sâni âlemi
Ayağın toprağına canım fedadır ya Nebi

Her münafık kim seni gönünde inkâr eyledi
Ta ebed yanmag cehennemde revadır ya Nebi

Hem senin ta’rifin itdi hem Ali’nin ol İlâh
Nişe kim sen Mustafa ol Murteza’dır ya Nebi

Mu’cizâtın katına Musi misal-i mûrçe
Gerçe fir’avne asası ejderhadır ya Nebi

Bu Hatayi hasteye kılgil şefaat rüz ü şeb
Çünki aslından seninlen âşinâdır ya Nebi

Fâilâtûn fâilâtün fâilâtün fâilün

İlgili Diğer İçerikler

Be Sociable, Share!