Önüme Bir Çığır Geldi

Önüme bir çığır geldi
Bir ucu var şâr içinde
Atarları dükkân açmış
Her ne dersen vâr içinde

Gir dükkâna Pazar eyle
Hışmı yenip hazer eyle
Aya güne nazar eyle
Ay Muhammed nûr içinde

Ay Ali’dir gün Muhammed
Üç yüz altmış altı âyet
Balıklardır suya hasret
Çarhı döner göl içinde

Kudretinden verdi balı
Bahânesi oldu arı
Men kılarım âh ü zârı
Arı inler bal içinde

Can Hatâyî’m adın hezâr
Aynımızda ak yazılar
Tâlibler pîrin arzular
Bülbül oynar gül içinde

İlgili Diğer İçerikler

Be Sociable, Share!