Tarîkatın Erkanına Ey Mü’min

Tarîkatın erkanına ey mü’min
Müşkilimiz halloldu bizi gör imdi
Gönül bizden yolu erkânı sorar
Üç yüz altmış bin uğrağı var imdi

İ’tibâr etmezler bunda yalana
Verir nasîbin yüz sürüb gelene
Ay Ali’dir gün Muhammed bilene
Gerçek isen ikrârına dur imdi

Gitmez oldu şu gönlümün karası
Aşk od’una ciğerimin yanası
Kırk makamdan benim bağrım yanası
Merhem eyle dört kapuda sar imdi

Bâtıl olub kendi özün saklama
Yüz sürüb de kilimini yoklama
Evliyânın gevherini saklama
Müşterisin buldun ise ver imdi

Şah Hatâyî âhı arttı tâlibin
Neyleyeyim bunda fırsat galibin
Dil evliyânındır kulak tâlibin
Rakibler duymasın süregör imdi

İlgili Diğer İçerikler

Be Sociable, Share!