Hakikat bahr-i zat-ı ekber oldı

Hakikat bahr-i zat-ı ekber oldı
Sıfatından anın bir gevher oldı

Muhammed Mustafa’dır kân-ı gevher
Kemal-i kudretinden Hayder oldı

Hasan’dır mülk-ı ışkın doğrı yâri
Anın hüsnine Yusuf çaker oldı

Hüseyn-i Kerbelâ’dır şâh-ı ma’ni
Ana münkir olanlar Kâfer oldı

İmam Zeynel Abidin Bakır’ı bil
Mevaliler imamı Cafer oldı

Erişdi vadesi sahib-zamanın
Ulu divan kuruldu mahşer oldı

Zuhur itdi tecellisi imamın
Münafık görmedi kör diğer oldı

Olar ki tâbi-i mervanilerdir
Sürildi çıhdı dinden ebter oldı

Şahın evlâdına ikrar idenler
Ahiler gaziler abdallar oldı

Velayet bahçesinin bâğbanı
Yüzin açdı cihanı enver oldı

Şahın astanesinde kulları çoh
Hatayi cümlesinden kemter oldı

Mefâilün mefâîlü faûlün

İlgili Diğer İçerikler

Be Sociable, Share!