Dilberâ ışkında men tek kimse meşhur olmadı

Dilberâ ışkında men tek kimse meşhur olmadı
Yâ senin tek hüsnine hiç kimse mağrur olmadı

Hur ilen bağ-ı behişti kıldılar tarif lîk
Eşiğin tek cennet ü hüsnin kimi hur olmadı

Tâ ki ışkın gelmedi şaha bu gönlim tahtına
Ey sanem şehr-i vücudım beyt-i ma’mur olmadı

Nur-ı ışkın dilberâ gönüme ta kim düşmedi
Zulmet-i gönlim evi âlemde pürnur olmadı

Hâk-i payini Hatayi ta ki çekdi çeşmine
Görmedin bu devleti düşmen gözi kor olmadı

Fâilâtün fâilâtün fâilâtün fâilün

İlgili Diğer İçerikler

Be Sociable, Share!