Haste canım olmayasın sevgülü canan kimi

Haste canım olmayasın sevgülü canan kimi
Hokka-i la’lini gördim derdime derman kimi

Öyle kim zulmat içinde âftâb olur ayan
Küfr-i zülfün arasında ruhlerin imân kimi

Arızinin nesbeti vasfın cihanda söylerem
Gülşen-i cennetde bitmiş ol gül-i handan kimi

Külbe-i Yakub’a nisbet meskenim buklı harab
Ta ki senden ayru düşdim Yusuf’-i Kenan kimi

Bu Hatayi virdi evsâf-ı hakikatden haber
Ta gözim gördi cemâlin suret-i Rahman kimi

Fâilâtün fâilâtün fâilâtün fâilûn

İlgili Diğer İçerikler

Be Sociable, Share!