Ta kim ey dilber visalin gitdi yanımdan menim

Ta kim ey dilber visalin gitdi yanımdan menim
Dürlü mihnetler geçer her lahza canımdan menim

Ger vücudım kabr içinde yüz min il kalsa müdam
Çıhmaya bu nar-ı ışkın üstühanımdan menim

Hanüman ahvalini menden firakın sormasın
Geçmişem senden cüda öz hanümanımdan menim

Kabrim üstüne saba lutfeyle gel kılgıl güzar
Bir haber algıl mene can ü cihanımdan menim

Hakk bilür seyyare tek gözüme uyhu gelmedi
Ta felek kıldı cüda ol mihribanımdan menim

Nevcivan iken meni hicran güni pir eyledi
Ta ki düşmişem cüda ömr-i civanımdan menim

Kaddi ham oldı gamından bu Hatayi hastenin
Ta cüda düşdi gönil kaşı kemanımdan menim

Failatûn fiilatün failatûn failûn

İlgili Diğer İçerikler

Be Sociable, Share!