Men seni candan severem ey dilafamım menim

Men seni candan severem ey dilafamım menim
Ol sebebi zar ü giryan geçdi eyyamım menim

Gicem ilen gündizim fark edebilmen ey ianem
Rûy ilen zülfün olubdır subh ilen samım menim

Rûz ü şeb bülbül teki feryad ü zaridir işim
Ta yüzinden ayru düşdim ey gülendamım menim

Munca kim cevr ü cefa çekdim mene yar olmadı
Ol sanemsiz bilmenem n’olursa encamım menim

Bu Hatayi dünyada huşyar olmaz bir zaman
Ta kim ol peymane-i lalin-dürür camım menim

Failitün failitün failatün failün

İlgili Diğer İçerikler

Be Sociable, Share!