Yakın Bil Ebced-i Burhan Ali’dir

Yakın bil ebced-i burhan Ali’dir
Beyan-ı tevhid ü Kur’an Ali’dir

Muhemmed Mi´raca vardığı gece
Kapıda gördüğü arslan Ali’dir

Çıkardı yüzüğün verdi nişane
Hakikat gördü kim Sübhan Ali’dir

Hak ile kıldı doksan bin kelamı
Otuz bin sırr ile sırdan Ali’dir

Çıkarub yeryüzünden göğe ol dem
Aparub getüren Rahman Ali’dir

Görüb yer üzre bir günbed yasınmış
Acayib günbed-i hadran Ali’dir

İçinde sürülür sırr-ı hakikat
Kurulmuş mahşer ü mizan Ali’dir

İleri yürüyüb kapuyu kakdı
Ana kimsin deyu soran Ali’dir

Dedi kim hadimem Hayr-ün-nisa´yem
Hem ol dem kapuyu açan Ali’dir

Çü gördü çil er var sırr-ı kudret
İçinde server- i merdan Ali’dir

İçeru girüben kıldı muhabbet
Biri kırk, kırkı bir eden Ali’dir

Acayib remz içinde kaldı Ahmed
Bu remzi gösteren asan Ali’dir

Birine çaldı kırkından kan akdı
Hem ol dem neşteri çalan Ali’dir

Çıkardı bir üzüm sail donunda
Eline hadimin sunan Ali’dir

Ezildi şerbet oldu içti anlar
Cünun-ü aşık u hayran Ali’dir

Çalindı keff ü dest koptu sima´i
Bunları mest eden mestan Ali’dir

İçildi şerbet ü yırtıldı tülbend
Yüzüğün gösteren nişan Ali’dir

Yoğ iken yer ü gök arş ile kürsi
Hakikat mizanın kuran Ali’dir

Bu ma´niden Ali sırdır yakın bil
Havaric gözüne sinan Ali’dir

Bu biçare Hatâyî’nin penahı
Devasız derdlere derman Ali’dir

İlgili Diğer İçerikler

Be Sociable, Share!