Yüzindir bu cihan içre felekde mah-ı taban tek

Yüzindir bu cihan içre felekde mah-ı taban tek
Bitibdir hüsn-i bağında boyın serv-i hiraman tek

Visaline iren dirler hayat-ı cavidan buldı
Saçın zulmatının içre lebindir ab-ı hayvan tek

Meğer kim Vahy-i Münzel’dir kaşınla kirpüğin zülfin
Yüzin evrakının üste yazılmış satr-ı Kur’an tek

Aceb mi olsa ey dilber vücudım ışkına mahkûm
Oturmuş hükm ider daim gönil tahtında sultan tek

Müşevveş hatır olmışdır Hatayi haste dil daim
Senin ol gülyüzin üstündeki zülf-i perişan tek

Mefâîlûn mefâilûn mefâilûn mefâilûn

İlgili Diğer İçerikler

Be Sociable, Share!