Ey melek suretlü insan ey güneş yüzlü peri

Ey melek suretlü insan ey güneş yüzlü peri
Görmedi âlemde merdüm bir senin tek dilberi

Sanma ancah müşke virdi bu siyeh-rulug saçın
Meh yüzin kıldı hacil bağlarda verd-ı ahmer

Işkına düşen göniller sanma kim âbâd ola
Onların şehrin harâb itdi firakın leşken

Oldı sahrada yerim insan içinde dur ohb
Tâ ki gördi gözlerim sen âhu gozlu dilberi

Üş bu mâniden Hatayi huri söyler hüsnini
Kim lebin peymânesi bahş eyler ab-ı kevseri

Fâilâtün fâilâtûn fAilâtûn fâilûn

İlgili Diğer İçerikler

Be Sociable, Share!