Tâ ki ahşam vakti gördim ey büt-i meh-ru sen

Tâ ki ahşam vakti gördim ey büt-i meh-ru sen
Gündizin tâ şam olınca isterem her su sen

Tâ ki sen gitdin menim karşumdan ey serv-i revan
Dem be dem ister revân olıb gözümden su seni

Geldi yüz min dürlü sevdayi perişan başıma
Kande gördi gözlerim ey turre-i Hindu seni

Yareb ol çehren ne taze verd-i ahmerdir senin
Gül kızarmış hacletinden lal edibdir suseni

Ey Hatayi sen ne bülbülsin ki bağ-ı ravzada
Görmemişdir bağban der gülşen-i minu seni

Fâilâtün fâilâtûn fâilitûn fâilûn

İlgili Diğer İçerikler

Be Sociable, Share!