Bu sürahi dilber-i rana kimidir kameti

Bu sürahi dilber-i rana kimidir kameti
Ruhu tek her kim ki rahın içer artar rahati

Vasfını şerhin dimekde nutkı yohdır kimsenin
Hak hümayun eylemiş bezm içre sahib devleti

Lâl ü cevherden murassa kılmış anı Hakk temam
Bu saadetden müdami kimsenin yoh minneti

Geceler meclis içinde oturır ol serfirâz
Öyle mihmandır ki anın her yerde var izzeti

Ey Hatayi dimegil anın şerabın sen haram
Sinesine nûr tek dolmış ilâhın rahmeti

Fâilâtün fâilâtün fâilâtün fâilün

İlgili Diğer İçerikler

Be Sociable, Share!