Yoh dürür âlemde bir dah hüsn ile yârim kimi

Yoh dürür âlemde bir dah hüsn ile yârim kimi
Yâ cemal ehline kim var ol vefadârım kimi

Hasretinden kaddin öyle zayıf olmuşdur söğüt
Yel esende titreşür bu cism-i bimârım kimi

Ta ki dün meclisde ney feryad ü zarım dinledi
Ağlaşur bağrın delüb bu nale vü zarım kimi

Ebr-i nisandan sorun ahvâlimi kim ol dahi
Katre katre yaş töker çeşm-i güherbârım kimi

Ey Hatayi gerçi hublar çohdürür âlemde lik
Olmaya bir dilber ol şuh-i sitemkârım kimi

Fâilâtûn fâilâtûn fâilâtûn fâilûn

İlgili Diğer İçerikler

Be Sociable, Share!