Vücudum Şehrine Girdim O Şehri Pur Ziya Gördüm

Vücudum şehrine girdim o şehri pur ziya gördüm
Velayet ilmine erdim aceb nur-i Huda gördüm

Şeriat şartını bildim tarikat yoluna geldim
Hakikat bahrine daldım Ali-yel Murtaza gödüm

Hakikat ilminin sırrın ne bilsün her taharetsiz
Bu sırra ermedi münkir anın katlin reva gördüm

Gönül şehrinde ol dilber benim ruh-il eminimdir
Yüzün seb’el mesani’de yedi hat istiva gördüm

Elestü Rabbiküm sırrı dehanından ayan oldu
Gözün veddin-i vezzeytün yüzün şems-i duha gördüm

Vücudum şehrine girdim eriştim gevher-i kana
Seraser gönlümün şehrin bilin nur-i Huda gördüm

Kamu eşya vücudundan sen ol Settar-ı alemsin
Cemal’in asitanında Hatâyî’yi geda gördüm

İlgili Diğer İçerikler

Be Sociable, Share!