Ta vücudım ışkınız yolında bulmışdır helak

Ta vücudım ışkınız yolında bulmışdır helak
Ayağın tozından ayru oldı canım derdnak

Tâ ola her dem menim baş üste kaim devletim
Âstânında yatur men daima ber rûy-i hâk

Her nice cehd itdim elüm dâmenine yetmedi
Pây bûs hasretinden eylerem yahamı çâk

Halis oldım tâ ki men kan yaş ahıtdım dideden
Yumayınca kan ilen olır mı merdüm yüzi pâk

Bir periyi sevdi bu miskin Hatayi gönli kim
Işkına meftun olıbdır ez semek tâ ber semak

Fâilâtün fâilâtün fâilâtün fâilün

İlgili Diğer İçerikler

Be Sociable, Share!