Ta ki gördim men seni alemde hayran olmuşem

Ta ki gördim men seni alemde hayran olmuşem
Nale vü efgan ider men dide giryan olmuşem

Ta firakından gönil mecruh olupdır her zaman
Dem be demdir nale vü feryad ü efgan olmuşem

Gülyüzin evsafını ta kim işkdim ey peri
Hüsninin bağında bir mürg-i gülistan olmuşem

Nice cem olsun bu gönüm sensiz ey aram-ı can
Kim seri zülfün kimi gamdan perişan olmuşem

Ta dudağın cür’asından kılmışem bir katre nûş
Hızr tek sîrab-ı nuş-i ab-ı hayvan olmuşem

Ey azizim firkatinden çıhmazem gamhaneden
Sen teki Yusuf’dan ayru pîr-i Kenan olmuşem

Bu Hatayi ta hilal kaşlarını gördi senin
Şol mübarek tal’atın iydine kurban olmuşem

Failâtûn failatûn failatûn fâilün

İlgili Diğer İçerikler

Be Sociable, Share!