Ey ki ışkından olıbdır can ü dil gamdan helak

Ey ki ışkından olıbdır can ü dil gamdan helak
Sen ne mazharsan cihanda ey cemal-i nur-i pak

Ey peri ışkında mene çoh cefalar kılma kim
Hasta vü hayranınem oldım gamından derdnâk

Dâmenini koymanam elden eğer çıhsa revan
Gerçi hicranın eli kıldı yahamnı çâk çâk

Cümle âlem ger hasud olsa yanımda biri cûd
Sen menimlen dost bulsan cevr-i düşmenden ne bak

Bendeni lutf ü kerem birle nazardan salmagıl
Ey Hatayi’nin penahı leyse fi hubbi sivak

Fâilâtûn fâilâtün fâilâtün fâilün

İlgili Diğer İçerikler

Be Sociable, Share!