Yine bî-pervalığı yâd itdiğin ya’ni ki ne

Yine bî-pervalığı yâd itdiğin ya’ni ki ne
Olur olmaz sözi bünyâd itdiğin ya’ni ki ne

Her seher tâ şam olınca dapmazam çün rahati
Bendeni kaygudan azad itdiğin ya’ni ki ne

Gussa vü derd-i firak ilen eyâ Şirin-misal
Aşıkı dağlarda Ferhad itdiğin ya’ni ki ne

Yüz kez ölsem dünyede bir dem mene yohdur visal
Firkatinde ömrimi bâd itdiğin ya’ni ki ne

Seng-i dil yârin elinden âh idüben dem-be-dem
Yaha yırtıb baş açıb dâd itdiğin ya’ni ki ne

Olmışem hicrinde gecden çürimişdir üstühan
Dirliği de mene bir ad itdiğin ya’ni ki ne

Tâ ki feryadına yetmez lutf idib ol şâh-ı hüsn
Ey Hatayi munca feryad itdiğin ya’ni ki ne

Fâilâtün fâilâtün fâilâtün fâilün

İlgili Diğer İçerikler

Be Sociable, Share!