Hüsn-i ruhsarın kim oldı can ü dil hayran ana

Hüsn-i ruhsarın kim oldı can ü dil hayran ana
Vade-i devr-i karnemi dapşurır devran ana

Çün senin hüsnin misali Yusuf-i Kenânidür
Yüzini her kim ki görmez yoh-dürür iman ana

Ateş-i ışkında ey hunhare gözlü dilberim öyle
Yanmışdır bu bağrım yoh-dürür iman ana

Gül yanağın dilberâ bes taze terdir her zaman
Kanlu yaşımdan töker her dem gözim baran ana

Zulmet-i zülfünde gönli bu Hatayi hastenin Hızr’a
Benzer kim görinmez çeşme-i hayvan ana

Vezin: Fâilâtün fâilâtûn fâilâtûn fâilün

İlgili Diğer İçerikler

Be Sociable, Share!