Dilberâ ol ay yüzin hurşid-i tabandır mene

Dilberâ ol ay yüzin hurşid-i tabandır mene
Bahçen içinde ahan su âb-ı hayvandır mene

Mescide varmak ne hacet didim ey zahid sana
Ruy ilen zülfü anın küfr ile imândır mene

Müddeiler ta’nesinden sanmanız kim men dönem
Ol menim canım içinde can-ı canandır mene

Men seninlen söyleşende ger zemistan ger bahar
Her ne çağ görsem seni âlem gülistandır mene

Ey Hatayi çün sana Hakk’dan nazardır her zaman
Işkın ile bu hayatım bağ-ı rıdvândır mene

Fâilâtün fâilâtün fâilâtün fâilün

İlgili Diğer İçerikler

Be Sociable, Share!