Dilberâ ışkın tenimde sevgili candır mene

Dilberâ ışkın tenimde sevgili candır mene
Pertev-i mihr-i ruhin hurşid-i tabandır mene

Derd-i hicrinden senin hergiz şikâyet kılmazem
Hiç ilâç itmen taleb niçün ki dermandır mene

Âstânın hâkini virmen cemi’i âleme
Her ayağın toprağı mülk-i Süleyman’dır mene

Tâ cemalin mushafin gördim eyâ nur-i İlâh
Zikr-i ışkın dilde daim vird-i Kur’ân’dır mene

Ey Hatayi hubların çevri vefadır âşıka
Firkat-i mihr-i nigârın çevri ihsandır mene

Fâilâtün fâilâtün fâilâtün fâilün

İlgili Diğer İçerikler

Be Sociable, Share!