Dane-i hal-i siyeh kim düşdi ruhsâr üstüne

Dane-i hal-i siyeh kim düşdi ruhsâr üstüne
Lâle-i pür dağdır kim düşdi gülzâr üstüne

Halkalanmış zülfüniz ruhsarın üste ey sanem
Gence benzer kim anın yatmış-dürür mâr üstüne

Tâ ki zahid gördi yüzin kılmadı hergiz nigâh
Kâfir-i mutlakdır ol kim gelmez ikrar üstüne

Sanasın kim çeşme-i hayvanın üste geldi Hızr
Düşdi tâ hattın senin lâl’-i şeker-bâr üstüne

Tâ ki vuslin oldı vâsıl bu Hatayi hasteye
Bir tabibe benzer ol kim geldi bîmâr üstüne

Fâilâtün fâilâtün fâilâtün fâilün

İlgili Diğer İçerikler

Be Sociable, Share!