Can olmaz ise sen teki canan yeter mene

Can olmaz ise sen teki canan yeter mene
Vaslın bu haste gönüme derman yeter mene

Hicrin cefası ile yahıbdır bu gönlimi
Her şeb kapunda nale vü efgân yeter mene

Zulmât içinde âb-ı hayat istemez gönil
Lâ’lin zulâl-i çeşme-i hayvan yeter mene

Zahid koparma sen meni meyhaneden bugün
Rûz-i ezelde yâr ile peymân yeter mene

Gerçe Hatayi gitdi elinden visal-i dost
Her dem hayali dideye mihmân yeter mene

Mef’ûlü fâilatü mefâîlü fâilün

İlgili Diğer İçerikler

Be Sociable, Share!