Ey yüzin güldir lebin çün gonca handandır yine

Ey yüzin güldir lebin çün gonca handandır yine
Bûy ü mûyin âşıka küfr ile imândır yine

Anca efgan itdim ey dürr-i melâhat sensizin
Çeşme-i çeşmimden ahan bahr-i ummandır yine

Tâ gam-ı hicran ile düşdim visalinden ırag
Gamlu gönlim hicr ile çün beytü’l-ahzandır yine

Yüzini zahid neden sebü’l mesânidir demez
Safhasında yazılu hem nur-ı Kur’an’dır yine

Şol perişan zülfüni tâ görmişem ey ruh-i kuds
Derd ü hasretden menim gönüm perişandır yine

Onca çekdüm firkatin harını ey gülyüzlü yâr
Yüreğümdir gonca-nisbet dopdolu kandır yine

Dün demişdin menden özge yâre virmişsin gönil
Men Hatayi haste-hale bu ne bühtandır yine

Fâilâtûn fâilâtün fâilâtün fâilün

İlgili Diğer İçerikler

Be Sociable, Share!