Gerçi hicrinden zayıf ü nâtüvan oldım yine

Gerçi hicrinden zayıf ü nâtüvan oldım yine
Pîr iken yüzini gördüm nevcivan oldı m yine

Devr-i hüsninden güneş tek olmış idim aşikâr
Hicr sahrasına düşdim bl-hişan oldım yine

Âkil idim dünyada Leyli cemalin görmeden
Işk ile Mecnun teki bî-hânüman oldım yine

Tâ ki âşub-i felekden görmeye hüsnin zeval
Eşiğinde gice gündüz pâsbân oldım yine

Bu Hatayi’nin dilinde ışkınız pinhan iken
Cümle-i âlem dilinde dâstan oldım yine

Fâilâtün fâilâtün fâilâtün fâilün

İlgili Diğer İçerikler

Be Sociable, Share!