Canım tükendi hasret-i cananeyem yine

Canım tükendi hasret-i cananeyem yine
Şem’-i ruhına ışk ile pervaneyem yine

Zahirde gerçi derd-i firak oldı hemdemim
Bâtın yüzinde yâr ile hemhaneyem yine

Dünya yüzinde ışk ile zârem direm sanem
Bir söylegil ki ukbada cananeyem yine

Daim gönil kuşu ki düşer dâm-ı zülfüne
Başdan ayağa yarelü çün şaneyem yine

Tâ kim Hatayi âhu teki düşdi bendine
Sahrada derd-i ışk ile divaneyem yine

Mef’ûlü fâilâtün mofâîlü fâilün

İlgili Diğer İçerikler

Be Sociable, Share!