Gülyüzin kim düşmüş ol zülf-i perişan üstüne

Gülyüzin kim düşmüş ol zülf-i perişan üstüne
Bir bulıtdır kim düşübdir mâh-ı tâbân üstüne

Arızın üste düşübdir katre katre ol arak
Sanasın şebnem-dürür düşmüş gülistan üstüne

Zülf-i çin olmış-dürür her dem düşer şol arıza
Zulmet-i devrânı gör kim düşmiş imân üstüne

Şol rakib-i divi gör kim kûyine hükm eylemiş,
Şöyle kim kasd eyler o mülk-i Süleyman üstüne

Bu Hatayi yüzin üste zülfüni görgeç didi
Zulmet-i gör kim düşübdir âb-ı hayvan üstüne

Fâilâtün fâilâtün fâilâtün fâilün

İlgili Diğer İçerikler

Be Sociable, Share!