Mevsim-i kış gitdi devr-i nevbahar oldı yine

Mevsim-i kış gitdi devr-i nevbahar oldı yine
Meclis-i keşte acaib rûzigâr oldı yine

Sâkiyâ vakt-i tarabdır elde tutgil câm-ı mey
Kim benefşe mest olıb nergis humar oldı yine

Mevsim-i gül geldi vü gülşen bezendi bezm içün
Dağ ü sahra cümle yekser lâlezâr oldı yine

Geldi nevruz ü bahar ü ahd ü devr-i döstkâm
Yâr eli   tek yeryüzi nakş ü nigâr oldı yine

Ebr-i nisan cûşa geldi tökdi rahmet yağmurun
Gökyüzinden yeryüzine dür nisâr oldı yine

Bahçeye seyrane çıhdı geşt içün ol gülsitan
Gül hacaletden kızardı şermsâr oldu yine

Kametinlen bahs-iderdi daima ol sery-i bağ
Gör hacaletten ana menzil-kenar oldu yine

Gülyüzini göreli artdı figanı kuşların
Lal iken bülbüllerin savtı hezâr oldı yine

Ev Hatayi şâd olub Beytü’l-hazandan çıh bugün
Bağ ü bahçe suyuna vakt-i güzâr oldı yine

Fâilâtün fâilâtün fâilâtün fâilün

İlgili Diğer İçerikler

Be Sociable, Share!