Asdı zülfün tek gamın şol kadd ü baladan meni

Asdı zülfün tek gamın şol kadd ü baladan meni
Rûy göster mah-ı men kurtar bu sevdadan meni

Mihr-i rûyin mehteki karşumda dutmış ol peri
Ey felek dür etme gil ol hüsn-i zibadan meni

Zahida virme nasihat ışkı men terk eylemen
Va’z ilen korhudmagil imrûz-i ferdadan meni

Gözyaşım rud hanesi ahdi gamından oldı bahr
Vasi ilen tutgıl elim kurtar bu deryadan meni

Bu Hatayi’nin yeri oldı gamından dağ-ı hecr
Kurlara vaslın meğer bu kûh-i sahradan meni

Fâilâtûn fiilâtün fâilâtün fâilün

İlgili Diğer İçerikler

Be Sociable, Share!