Yâ ilâhî sen beni bî-aşk-ı cânân eyleme

Yâ ilâhî sen beni bî-aşk-ı cânân eyleme
Işk ilen şâdem gönil derdime derman eyleme

Müddeîlen va’de kılma kavline kılmaz vefa
Her yalancı yâr ilen sen ahd ü peyman eyleme

Ger visalinden meded kılmazsan ey ârâm-ı can
Gözimi giryan idüb bağrımı biryan eyleme

Lebleri duranda ol gül yüzlü yârin dem-be-dem
Goncenı ey bâğban gülşende handan eyleme

Bu Hatayi hastenin kılma müşevveş hatırın
Ağ yüz üste ol kara zülfün perişan eyleme

Vezin: Fâilâtün fâilâtün fâilâtün fâilün

İlgili Diğer İçerikler

Be Sociable, Share!