Ey gönil ışkında yârin nâle vü âh eyleme

Ey gönil ışkında yârin nâle vü âh eyleme
Değme her nâ-mahremi sırrından agâh eyleme

Âşıkın imanıdır yârin cemali ey rakib
Tanrı-çün git karşudan ma’şuku gümrah eyleme

Çün menem üstüme doğdı âftabım ey kamer
Gezme sen evc-i felekde adını mah eyleme

Çün senin aşk-ı mecazından hakikat bulmuşem
Şimdi sen hahı vefa kılgıl mene hah eyleme

Menzil-i rahmanilerdir âstanı dilberin
Gitgil ey şeytan rakib aheng-i dergâh eyleme

Çün visalin harmeninden bir cu olmaz hasılın
Dane kılma yaşımı çehremni çün gâh eyleme

Ey Hatayi içdüğin mey âb-ı kevserdir müdam
Nuş-i can it badeden bir lâhza ikrah eyleme

Vezin: Fâilâtön fâilâtün fâilâtün fâilün

İlgili Diğer İçerikler

Be Sociable, Share!