Ger menimlen o meh-i nâ-mihribânım söylese

Ger menimlen o meh-i nâ-mihribânım söylese
Haste cismimde bu can-ı nâtüvânım söylese

Men ölenden sonra kabrim üste ger azmitse yâr
Kabr içinde dura anınlan imânım söylese

Bu kararı yoh gönil bilmen haçan ârâm ide
Yâ meğer bir gün menimlen dilsitânım söylese

Zehr-i hicran birle dahi tâliim telh olmaya
Ger menimlen bir kez ol şirin-zebânım söylese

Gamlu gönli bu Hatayi’nin cihanda şâd ola
Ger menimlen bir gün ol ömr-i civanım söylese

Fâilâtün fâilâtün fâilâtün fâilün

İlgili Diğer İçerikler

Be Sociable, Share!