Yâr ışkın bağrımın tâ çekdi yüz dağ üstüne

Yâr ışkın bağrımın tâ çekdi yüz dağ üstüne
Ateş-i hicrin bu dağın çekdi bir dağ üstüne

Men za’yıf üste firakın yükledi bir dâğ kim
Ol yola kılmaz tahammül koysalar dağ ustune

Yüzin üste zülfüni gördükçe mushafdır direm
Bu ne hikmetdir ki yazılmış kara ağ ustune

Şol hat ü halin kenarında ruhin ey dilrubâ
Ol güle benzer ki düşmiş taze bir dağ üstüne

Bu Hatayi çeşmi yolında anın toprağ olur
Tâ ayağın basa ol dilber bu toprağ üstüne

Fâilâtün fâilâtün fâilâtün fâilün

İlgili Diğer İçerikler

Be Sociable, Share!