Aytdım kaşına işve kıl aydır ki göz üste

Aytdım kaşına işve kıl aydır ki göz üste
Bahdım ki görim ol gözi didi ki yüz üste

Bir târ-ı muyindir kemerin altda miyarım
Naziklik ile kim diye bir söz bu söz üste

Ey dil yüzini hâk idegör yâr eşiğinde
Tâ dâmen-i dilberden anın düşe toz üste

Meyhâre lebin istedi tâ nukl ü kebabı
Işk od’ını yahıb ciğerim saldı köz üste

Yâr aytdı mene âşık isen haste Hatayi
Bu cevr ü cefa kim kıiurem şimdi düz üste

Mef’ûlü fâilâtün mefâllü fâilün

İlgili Diğer İçerikler

Be Sociable, Share!