Her kime kim sencileyin bir peri veş yâr ola

Her kime kim sencileyin bir peri veş yâr ola
Akl ü huş ü hanumanından dahi avar ola

Başına her kimsenin düşse saçın sevdaları
Terk idib dünyanı ömrinden dahi bizar ola

Sen teki âlemde olmaz ger olursa dilberâ
Bu gözi cadu sıfat hem kaşları mekkâr ola

Derd ü gam geldikçe senden şad olur men dilrubâ
Göreyim anlar menem gönümde berhurdar ola

Kıla dönmiştir vücudım mihnet-i çevrin çeke
Sağ gezen düşmenlerin bu bende tek bımar ola

Hemdemin daim rakib olmışdır ey gülyüzlü yâr
Hande bir gül bitse lâzımdır yanında har ola

Vasi iken şad eyle kurtar dürlü gamlardan meni
Derd-i hicranın çeken ki bu dil-i efkâr ola

Var mıdır bir kimse yâreb ehl-i uşşak içre yâr
Bu Hatayi haste dil tek âşık-ı didar ola

Vezin: Fâilâtün fâilâtün fâilâtün fâilün

İlgili Diğer İçerikler

Be Sociable, Share!