Meclis ehli çahır içinde dutar elde eyağ

Meclis ehli çahır içinde dutar elde eyağ
Sanasen bir şem’adır ki üste yanar bir çerağ

Gülşen-i meclisde bir şüh-i peridir dilruba
Sanasen bir lâledir bağrında anın dürlü dağ

Döstkâm olsun hemişe üş bu câm-ı döstkâm
Oldı meclisde müşerref busesinden sol ü sağ

Müşk ü anber mecmeridir yohsa câm-ı mey-dürür
Bûy-i hubından anın daim muattardır dimağ

Mihr ilen yâri ki gelmişdir zi-gülşen yadigâr
Bu Hatayi haste -dildir hâk ol mehrû-yi bağ

Fâilâtün fâilâtün fâilâtün fâilün

İlgili Diğer İçerikler

Be Sociable, Share!