Dünya vü ukbada birdir yâr tutman yar iki

Dünya vü ukbada birdir yâr tutman yar iki
Yâr isen ey gamlu gönlim dutmagil zinhar iki

Zülfüni yüz üste gördim halkalanmış söyledim
Küncı birdir üste niçün yatmış ol şeh-mâr iki

Mürg-i dil gâhi ruhin ki arızın mesken dutar
Bülbül-i dil-haste birdir n’eylesin gülzâr iki

Kuşanur gönüm seri zülfün hayâlin dermeyan
Gör niçün kâfirdir ol kim bağlanur zünnâr iki

Eylemez hergiz Hatayi sırr-ı Hakk’ı halka fâş
Çünki birdir sırrı anın şahlanmaz serdâr iki

Fâilâtün fâilâtün fâilâtün fâilün

İlgili Diğer İçerikler

Be Sociable, Share!