Ol dilrubâ ki tende çeker men cefâsını

Ol dilrubâ ki tende çeker men cefâsını
Virmen cihâna şemmece zülfü bahâsını

Munca dua kılur bu gönül kılmaz iltifat
Ol bî-vefa meğer kim işitmez duasını

Hayran ü valih oldı bu gönlim ale’d-devam
Bir takla ta ki gördi anın hub likasını

Ey dil tabibe sorma ilâcın bu derdimin
Dünya hekimi bilmeye ışkın devasını

İhlâs-ı dilden âyet-i tâ’viz ohır müdam
Yâd eylegeç Hatayi cihanda hatasını

Mefûlü fâilâtü melâilun fâilûn

İlgili Diğer İçerikler

Be Sociable, Share!