Yâre yâr olmag dilersen gayrısın yâr isteme

Yâre yâr olmag dilersen gayrısın yâr isteme
Can ü dilden geçmemişsen yüri dildar isteme

Var ü varlıg varmayınca şaha varmaz var imiş
Sen özini şaha dapşur dahi gel var isteme

Âşıkın ma’şuk yüzidir kıblesi hem Kâbe’si
Sen yüzini şaha dönder kıble divar isteme

Bu cihanın bağçesinde harsız gül mi olur
Tikeninden korhmaz isen yüri gülzar isteme

Ey Hatayi yâr yolma canını itgil feda
Geç bu dünya şöhretinden sen anı var isteme

Vezin: Fâilâtün fâilâtün fâilâtün fâilün

İlgili Diğer İçerikler

Be Sociable, Share!