Sanma kim sen gitdin ey ayyüzli can kaldı mene

Sanma kim sen gitdin ey ayyüzli can kaldı mene
Çün seninle gitdi cismim nâtüvân kaldı mene

Ta ki sen gitdin yanımdan ey dilârâmım menim
Halet-i vasim gönilde pâsbân kaldı mene

Gerçe gülzar-ı cemalin gitdi karşımdan menim
Dilde mihr-i kametin serv-i revân kaldı mene

Ger nihan oldı gözimden ol peri peyker sanem
Gökde meh ânın yüzinden bir nişan kaldı mene

Ta ki senden ayru düşdi bu Hatâyî haste dil
Bûy-i mûyin müşk ile anber feşan kaldı mene

Fâilâtün fâilâtün fâilâtün fâilün

İlgili Diğer İçerikler

Be Sociable, Share!